TILTAKSKRAFT 2018

Prisen skal hedre et boligselskap som gjør tiltak innenfor

vedlikehold og rehabilitering som er energisparende, har

et viktig miljøaspekt eller bidrar til universell utforming.

Prisen for tiltakskraft er et samarbeid mellom TrønderEnergi og TOBB,

og alle boligselskap kan nomineres.

Hvem bryr seg om miljøet

og fremtidige generasjoner?

Nominasjoner vil bl.a. bli vurdert opp mot følgende kriterier:

Energisparende tiltak Gode miljø- og klimaeffekter

Smarthusløsninger med bruk av moderne styringssystemer

Tilgjengelighet – universell utforming Estetikk i løsninger

SØKNADSFRIST: 1. oktober 2018

 

NOMINERING TIL TILTAKSKRAFT 2018

vi gratulerer Elgesetergate 38

TILTAKSKRAFT 2017

(Utdrag fra magasinet iTOBB nr. 4/2017)

 

Da vinneren, Borettslaget Elgesetergate 38 ved styreleder Arne Knudsen ble ropt opp, var det ikke tvil om at prisen var velfortjent. Borettslaget har i de siste årene gjennomført tiltak på bygningsmassen som har ivaretatt behovet for vedlikehold og oppgradering samt gjort bygget bedre for beboerne med hensyn til både godt inneklima, komfort og energibruk. Tiltakene er planlagt ut i fra både status og ønsker fra beboere, og prosessen har vært gjennomført i godt samarbeid mellom styret, beboere, TOBB og rådgivere.

 

– Vi har blant annet gjennomført fasaderehabilitering med etterisolering og ny fasadekledning, etterisolering av tak og montering av balansert ventilasjon i leilighetene, forteller Knudsen. – I tillegg har vi renovert trapperommet med maling, satt ned stålrør i pipe, lagt ny takpapp og nytt blikkenslagerarbeid. Og for ikke å glemme oppgradert uteområdet med blant annet el-bil lading med to plasser og egen mc-parkering.

 

– Det er ingen tvil om at prispengene på kr 100 000 kommer godt med, sier en hoppende glad Arne Knudsen på vei ned fra scenen på Røros. Borettslaget har holdt på i nesten to år med rehabiliteringsprosessen, og er glad for at den er over. Vi var heldige og trengte bare å øke husleien med kr 450,- per måned.

Elgesetergate 38 har gjennomført omfattende rehabilitering i løpet
av de to siste årene. De har både pusset opp fasaden og gjort mange energisparende tiltak.

Styreleder Arne Knudsen tar i mot prisen for tiltakskraft 2017 på TOBBs årlige Røroskonferanse.

vi gratulerer Ranheimshøgda borettslag

TILTAKSKRAFT 2016

(Utdrag fra magasinet iTOBB nr. 4/2016)

 

Innen nomineringsfristen var det kommet inn i underkant av 20 forslag. Alle de nominerte tilfredsstilte et eller flere av kriteriene, så juryen hadde en vanskelig oppgave. Juryen besto av Asgeir Sandnes og Torbjørn Sotberg fra TOBB, og Eli Flakne og Ståle Gjersvold fra TrønderEnergi.

 

Etter en grundig prosess kom juryen frem til at Ranheimshøgda var en verdig vinner. – Dette er et borettslag som virkelig har vist tiltakskraft, slo de to direktørene fast i sine taler.

 

– Mange tiltak er gjennomført gjennom en omfattende rehabilitering, både på bygningsmassen og uteområdet. Det har vært en omfattende prosess og det er avholdt hele fire generalforsamlinger for å samle tilstrekkelig støtte til alle tiltakene. Det kan nevnes at i snitt pr leilighet har rehabiliteringen kostet ca. 950 000 kroner, sa en tydelig imponert Ståle Gjersvold.

 

Til å motta prisen var Stener Johannes Lium fra borettslaget. Styreleder Steinar Vinje var på ferie, men sier i en e-post: «Dette var særdeles hyggelig og helt uventet. Derfor har vi heller ikke fått summet oss og tenkt hva vi skal benytte pengepremien  til. Det ønsker styret å spørre eierne om».

Styreleder Steinar Vinje
i Ranheimshøgda BRL har jobbet hardt for at rehabiliteringen skulle bli vellykket.

Erland Olsen fra TOBB har vært prosjektleder for rehabiliteringen

og er godt fornøyd med resultatet.

Det har vært en god prosess.

Konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold, Adm. dir i TOBB Torbjørn Sotberg og prisvinner Stener fra Ranheimshøgda Borettslag.